Лични данни

Данните на всички клиенти не се споделят с трети лица. Предоставената информация е само и единствено за извършване на доставка. При ползване на услуги на трети лица за получаване на статистики и други приложения с цел подобряване на услугата, съответните трети лица имат достъп до част от информацията въведена в сайта. Така например при ползване на статистики от Гугъл за ползваемост на сайта, съответните доставчици виждат информация като време за престой на сайта, начин за достигане на сайта, зареждане страници и други подобни. Въведените лични данни не се виждат от услугите предоставяни от трети лица и страни.